Profile index
19-04-2019 07:15:09
aforside
Aktiv Lørdag
Badminton
fodbold
gymnastik
håndbold
Karate
Løbeafdeling
motionscenter
OK
Online shop / Klubdragter
Petanque
Stavgang
Tennis
volley
vonner
vv_hallens pris


Ordensregler - Sikkerhedsinstruks
Ordensregler for Smidstrup Skærup Motions center.

Velkommen til vores lokale motionsforening.

Vi håber, at medlemmerne vil finde forholdene indbydende og vil være med til at sikre at det er en fornøjelse at komme her.

Vi har nogle få regler, som bedes overholdt.
1. Centeret må kun benyttes at foreningens medlemmer.

2. For at kunne optages som medlem skal man være fyldt 14.

3. Intet medlem må optage træningen før centerets udstyr og øvelser er gennemgået af en af foreningens instruktører.

4. Den elektroniske nøglechip er personlig og må kun benyttes af det enkelte medlem.

5. Et misbrug heraf vil føre til omgående inddragelse. Kontingent vil i den forbindelse være tabt.

6. Tabes nøglechippen skal det omgående meddeles bestyrelsen.

7. Centerets brugere er selv ansvarlige for, at lokaler og udstyr er renholdt.

8. I tilfælde af fejl på udstyr bedes det straks meddeles bestyrelsen.

9. Alle former for doping er forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Vi er medlem af ”Anti-doping Danmark” som vil gennemføre uventede kontrolbesøg. Nægtelse af samarbejde med ”Anti-doping Danmark” vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

10. Træning i centeret er på eget ansvar.

11. Udvalget træffer alle afgørelser i henhold til foreningens vedtægter, hvortil der henvises.

Vi vil altid gerne have gode idéer og forslag til forbedringer. Udvalgsmedlemmer kan altid kontaktes, se konkakt information under fanen Udvalgsmedlemmer - Motionscenteret


Sikkerhedsinstruks
I tilfælde af uheld, brand eller andre ulykker
Ring 112:

Oplys følgende til alarmcentralen:
- Hvad er der sket
- Hvor mange tilskadekomne
- Det er sket i Smidstruphallen, Tiufkærvej 3,
7000 Fredericia
- Jeg ringer fra tlf. ........ og jeg hedder .........

Send en person ud for at modtage brandvæsen /ambulance.

Brandvæsenet orienteres om brandstedets/ ulykkesstedets beliggenhed, om skadens omfang samt, om at alle personer er ude eller om der er personer i fare.

Gå ikke ind i røgfyldte lokaler, men luk straks døren til lokalet.

Red personer i fare og advar andre, der kan komme i fare.

Sluk branden, hvis det vurderes muligt med simpelt udstyr.

Forlad bygningen i roligt tempo og luk dørene efter dig, men lås ikke.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]
1_login
2_tilmelding
3_tider
4_klubben
5_info
6_Kørsel
Facebook motionscenter
Facebook senior fodbold
Smidstrup løber

Smidstrup-Skærup Idrætsforening • Tiufkærvej 3 • 7000 Fredericia • Tlf. 21778746 • E-mail: ssif@outlook.dk