Motionscenter
Motionscenteret er opstartet i januar 2008.

Driften af motionscenteret er baseret på frivillig og ulønnet "arbejde" fra både instruktører og bestyrelse.

Ved medlemsskab får du en elektronisk nøgle som giver dig adgang og dermed mulighed for at træne døgnet rundt.

Se hvordan du bliver medlem under punktet "hvordan bliver jeg medlem af motionscenteret"

Dog er der kun adgang for medlemmer under 18 mandag til fredag fra kl. 13.00 til 21.00, hvis der ønskes at træne uden for dette tidsrum, skal dette være ifølge med en voksen.

Du har som medlem af Smidstrup Skærup Motionscenter mulighed for at invitere en gæst med i centeret.
Prisen for at tage en gæst med ind er kr: 40,- pr. gang.
Der afregnes via Mobile Pay tlf. 22860, indbetalingen skal være fortaget inden træningen påbegyndes.
Nummeret må ikke benyttes til indbetaling af kontingent.
Ved kontrol skal kvittering kunne fremvises på telefonen.
Du er som medlem ansvarlig for at den gæst du medbringer har betalt.


 » Kontingent og betaling

 » Online tilmelding til indoor cykling

 » Online tilmelding til Styrke/Spin og kostvejledning

 » Hvordan bliver jeg medlem af motionscenteret.

 » Hvordan får jeg genåbnet min nøgle efter en pause.

 » Ordensregler

 » Priser for medlemsskab

 » Sikkerhedsinstruks

 » Udvalgsmedlemmer

 » Spinning træningstider og fitness instruktion

 » Nytårsspinning 2017Udskrevet fra http://ssif.dk d. 24. Maj 2018  00:28:13